Stortingsvalget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Valget i høst resulterte i et nytt stortingsflertall. Solberg-regjeringas feilslåtte jernbanepolitikk er blitt historie. Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV og Rødt har dannet ny regjering og vi merker oss spesielt tre punkter i regjeringserklæringa.

For det første: «Nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge». Vi forutsetter at det betyr å stoppe den pågående anbudsutsettingen innen både persontrafikken og drift- og vedlikehold av infrastrukturen.

For det andre: «Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Vi forutsetter at det betyr å trekke ut EUs fjerde jernbanepakke av EØS-avtalen og sikre nasjonal kontroll over norsk jernbane.

For det tredje: «Utarbeide tiltak sammen med godsnæringen for å nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på jernbane.» Vi forutsetter at det betyr konkret handling og ikke bare ord, slik vi har opplevd uavhengig av politisk farge fram til nå.

Regjeringserklæringa har formuleringer som at en vil gjennomgå flere saker. Blant annet gjelder det selskapsstrukturen i jernbanen og ikke minst dagens organisering av jernbanesektoren. Vi forventer at de ansattes organisasjoner blir involvert i slike gjennomganger.

Regjeringspartiene sier at arbeidsfolk nå skal slippe å stå utafor Stortinget å demonstrere, men komme inn og bli med på å ta avgjørelser. Det er flott og vi noterer oss det, men vi vil nok fortsatt være forberedt på at vi må ty til demonstrasjoner og aksjoner.

Fagforeningsknusing i SAS

Ansatte innen transportsektoren blir stadig utsatt for angrep. Sosial dumping, fagforeningsknusing og rasering av trygge og gode arbeidsplasser er stikkord. Nå er det ansatte i SAS som får gjennomgå.

Ansatte i SAS var blant dem som ble rammet mest under pandemien og 40 prosent ble sagt opp. SAS-pilotene ble bedt om å holde uniformen klar for å gå inn i sine egne jobber når produksjonen igjen går opp. Så skjer det at SAS etablerer datterselskaper med personale ansatt i utlandet til andre tariffavtaler enn de norske. Utenlandske ansatte skal fly rutene som faste ansatte i Norge bemannet før pandemien. Resultatet er at mange ansatte ikke får igjen jobbene sine, mens de erstattes av ansatte i utenlandske datterselskaper.

Vi reagerer med avsky på SAS sine angrep på egne ansatte og iver på fagforeningsknusing. Vi gir full støtte til våre fagforeningskamerater i Norsk Flygerforbund og Kabinansattes forbund. Denne kampen må dere vinne!