Jernbanereformen skrinlegges

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Endelig kom avgjørelsen om at anbudene i trafikkpakkene fire og fem avlyses.Etter mer enn fem uker i ministerstolen skriver samferdselsminister Nygård: «Vi har bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke fire på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke fem». Det er god musikk i våre ører.

Offentlig kjøp av persontogtjenester må da videreføres på Østlandet som en direktekjøps-kontrakt og oppdelingen i pakker på anbud er nå historie. Samtidig vil de tre pakkene i sør, nord og vest fortsette ut anbudsperioden. Noe som forutsetter at selskapene som har fått tildelt anbudene klarer å drive dem. Alternativet er sjølsagt at pakkene gjøres om til direktekjøps-kontrakter og legges inn under et statlig eid togselskap. En fornuftig løsning etter vår mening.

Den tidligere regjeringa symboliserte jernbanereformen ved å grise med tannkrem. Nå er deres søl med tannkrem i ferd med å bli tørket bort. Vi har fått en ny tannkremtube etter storingsvalget. La nå tannkremen være på tuben. 

Konkurransen innafor drift og vedlikehold av den offentlig eide infrastrukturen er allerede avblåst og vi forutsetter dermed at Spordrift igjen legges inn under Bane NOR. Regjeringa har uttalt at de vil se på løsninger for selskapsstrukturen på jernbanen og en framtidig organisering av norsk jernbane.

Vi forventer at de endringene vi nå ser er for å samle en oppsplittet jernbane. Regjeringa og det nye stortingsflertallet inviterer til samarbeid om å utvikle framtidas jernbane. En jernbane som leverer et godt tilbud til brukerne, enten det er passasjerer eller gods. En jernbane som er med på å redde klimaet vårt og utvikle gode transportløsninger. Vi tar ansvar ved å bli med på å forme framtidas jernbane.   

Regjeringa må holde sine lovnader

Regjeringa skriver i Hurdalserklæringa: «Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Det kan ikke tolkes som annet enn at EUs fjerde jernbanebakke ikke skal iverksettes i Norge. Noe som også må gjelde utover de ti årene det er mulig å ha direktekjøp-avtaler fram til 2033.

Detaljene i hvordan denne dialogen skal føres skal ikke vi blande oss inn i, men det må ikke gjøres ved at samferdselsministeren og statsministeren i media sår tvil om en skal følge opp sin egen regjeringserklæring. Resultatet er avgjørende for oss. Ingen fjerde jernbanepakke fra EU i Norge