Sosial dumping på veien

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Fri Fagbevegelse har avdekket at Postnord i stor stil driver med sosial dumping. Omfattende bruk av kabotasje og bruk av underbetalte øst-europeiske sjåfører er hverdagen. At et stort nordisk konsern eid av den svenske staten, leder an i en slik virksomhet er likevel oppsiktsvekkende.

Ukrainske sjåfører kjører fast for Postnord til under 400 kroner dagen. Det er lønninger som er en brøkdel av en allmenngjort tariffavtale. Å allmenngjøre tariffavtaler betyr at det er lovstridig å gå under.

Igjen får vi dokumentert grov utbytting av arbeidsfolk i veitransporten. I en konkurranseutsatt og liberalisert bransje med små marginer finnes det ingen skrupler for å oppnå profitt. Samtidig er omfattende sosial dumping innen veitransporten en viktig årsak til at det ikke oppnås de ønskede resultater i overføring av gods til bane.

Utviklingen har pågått over mange år og med skiftende regjeringers velsignelse, til tross for en helt annen uttalt transportpolitikk. Snakket om å nå klimamålene blir bare floskler hvis en ikke tar et oppgjør med sosial dumping innen veitransporten.

Vi er derfor glade for at regjeringa nå setter dette på dagsorden. I tillegg skal SVs Mona Fagerås i Stortingets transportkomite ha ros når hun utaler at «Stoltenberg-regjeringen, som også SV var del av, gjorde ikke nok for å stoppe den negative utviklingen med sosial dumping i transportbransjen». Hun sier videre at nå er det på tide å rydde opp. Vi forventer dermed at regjeringas arbeidslivs- og klimapolitikk må denne gangen bli mer enn tomme ord.

Forsøk på omkamp

Aftenposten har på mange måter startet en omkamp om norsk jernbane. Det faller dem tungt for brystet at den nye regjeringa har stoppet anbudet på Østlandet. Avisa opptrer som et talerør for den gamle regjeringas politikk for anbud og oppsplitting av norsk jernbane.  

Argumentene om konkurransens fortreffelighet gjentas til tross for at de tre anbudspakkende som er gjennomført er i en evigvarende krise. De hevder at Solbergregjeringas jernbanereform har spart både staten og togbrukerne for mange penger. Vi som jobber på jernbanen vet at det er fantasipenger, virkeligheten er en annen.

Som et svar på omkamp til den gamle jernbanepolitikken må den nye politiske ledelsen i samferdselsdepartementet komme på banen og ta styringa. Vårt krav er enkelt, følg opp Hurdalserklæringa.