Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Baneservice og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Baneservice og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april.

Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr 2108,- pr. måned
  • Til overenskomstens pkt. 4.4: Satser for kompetansetillegg justert på førertillegg (til 50 000 pr år) og multikompetansetillegg (90 000 pr år)
  • Til overenskomstens pkt. 4.5.4: Tekst presisert med minstedagsverk på overtid ved pålagt arbeid på uke og ekstrafridag
  • Til overenskomstens pkt. 10.3: Presisert tekst i kommentarer til punkt 4.8 Turnus ved helligdager
  • Til overenskomstens pkt. 10.4: Nytt kommentarpunkt som beskriver 8.6.3, flytting av planlagt ferie i hovedferieperioden
  • Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i overenskomstperioden som skal gjennomgå punkt 4.8 Turnus og helligdager. Hensikt med utvalget er å skape en felles forståelse for hvordan ferie og timer fra timebank håndteres ved turnusarbeid under helge og høytidsdager.
  • Det vises for øvrig til protokoll datert 12.03.2020 vedr. overgangsforhandlinger og regulering av overgangstillegg for ansatte fra tidligere NJD.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Baneservice om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.05.09 - NLF - Oppslag nr. 05-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice 2022.pdf