Regjeringa holder jernbaneansatte for narr

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Det har gått ett år siden stortingsvalget som førte til at vi fikk en annen regjering. En regjering som klart og tydelig slår fast at en vil ha slutt på oppsplittinga av jernbanen. Rett skal være rett, konkurranse med anbud er stoppet. Problemet er at anbud ble erstattet med en «forhandlingskonkurranse». Dermed turer regjeringa fram med å gjennomføre oppsplitting av persontrafikken etter den forrige regjeringas oppskrift.

I august medelte Jernbanedirektoratet at den fortrukne forhandlingspart for Østlandet to (anbudspakke fem) er Flytoget. Samtidig ble Vy valgt før sommeren som den fortrukne forhandlingspart for Østlandet en (anbudspakke fire). Nå hevder Samferdselsdepartementet at ingen ting er avgjort, men det har ingen troverdighet. Tildelingen av «forhandlingene» viser en klar oppsplitting.

Konsekvensene for de ansatte er store. Atter en gang vil det føre til virksomhetsoverdragelse og hva det igjen fører med seg i begge de oppsplittede enhetene. Mer usikkerhet, ensretta tjeneste, mer belastende arbeid, økt sykefravær, press på innføring av deltid, høyere opplæringskostnader og slik kan vi fortsette å ramse opp.

Begge fagforbundene på jernbanen, med LO i ryggen, har vært tydelige på at dette er en fortsatt oppsplitting av jernbanen. Den er strid med regjeringserklæringa fra Hurdal og tar bort stordriftsfordeler. Ikke minst er det et hån mot de ansatte. Mange av våre medlemmer stemte ved stortingsvalget på partier i den tro at de mente hva de sa. Det gir åpenbart regjeringa blaffen i.

Det er både arrogant og frekt å påstå at dette ikke er å fortsette oppsplittinga av jernbanen. Alle innen jernbanen ser at dette er å splitte opp. Når så samferdselsministeren går ut i media å og gledesstrålende hevder at han først splitter opp for så å starte arbeidet med å slå sammen Vy og Flytoget, henger det ikke på greip. Det er ikke logisk å bruke store ressurser for å ødelegge arbeidsplasser og å ta bort stordriftsfordelene ved å splitte opp, for så igjen hevde at en ønsker å slå sammen.

Regjeringa viser manglende respekt for våre medlemmer både i Vy og Flytoget. Vårt klare standpunkt er å stoppe oppsplittinga ved å samle det som kalles Østlandet en og to til en driftsorganisasjon. Så må det raskt gjøres et arbeid for å hvordan en best ivaretar Flytogets produksjon inn i en helhetlig jernbane. Vårt krav til samferdselsminister Nygård er å stoppe oppsplittinga. Lytt til de som kan jernbane og ikke la byråkratene styre. Det er ingen skam å snu.