Østlandet splittes ikke

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Togene som i dag driftes av Vy skal fortsatt driftes av Vy. Tidlig i mars ble det kjent at regjeringa og Jernbanedirektoratet snur. Det er bra. Sett med våre øyne seira fornuften. Fortsatt er mye uklart, men at en nå har besluttet at persontrafikken på Østlandet forblir en driftsorganisasjon, viser at ett års kamp for en helhetlig jernbane har vunnet fram. Den planlagte oppsplittingen er stoppet.

Spørsmålet er likevel hvorfor regjeringa brukte et og et halvt år på å finne ut at de skulle følge lovnaden i valgkampen og sin egen regjeringserklæring? Hva var poenget med at en i et år skulle be to statsbedrifter om å «konkurrere» mot hverandre og gå i «full krig» mot hverandre i media? Dette burde vært unngått ved at regjeringa hadde kommet i gang med direktetildeling av offentlig kjøp innen persontrafikken på Østlandet med en gang etter at de stoppet anbudskonkurransen høsten 2021.

Ifølge samferdselsdepartementet har Vy og Flytoget brukt rundt 73 millioner kroner på denne «forhandlingskonkurransen». Trolig er tallet langt høyere. Dette er penger som skulle gått med til å kjøre tog.

Men hva skjer nå med Flytoget? Hva blir konsekvensen for arbeidsplassene til våre medlemmer på Flytoget og ikke minst hva skjer med vår tariffavtale for våre medlemmer? NLF har støtta våre medlemmer i Flytoget ved at Flytoget må forlenge sin trafikkavtale til tilbringertjenesten til Gardermoen for ti nye år, samtidig som deres tog vest for Lillestrøm inngår i et felles togtilbud, uten konkurranse mellom selskapene.

Uansett hvordan dette organiseres framover vil NLF sloss for verdiene i dagens overenskomst for lokomotivførerne i Flytoget. Vi kan ikke akseptere at hverken staten eller Vy skal organisere seg bort fra en tariffavtale for våre medlemmer og dermed svekke lønns- og arbeidsvilkår. 

Lønnsoppgjøret

NHO kjørte årets lønnsoppgjør ut i en firedagers streik. I kjent NHO-stil skulle de rike få mest, mens arbeidsfolk skulle fortsatt risikere høyere priser enn lønnsøkning. Tusener av fagorganiserte ble tatt ut i streik og satte NHO på plass. Streiken har gitt et grunnlag for økt kjøpekraft for alle. Men for å få det til, må det fortsatt kjempes lokalt. 

For de fleste på jernbanen betyr det innafor Spekter-sektoren. Når dette skrives, er vi så vidt kommet i gang med forhandlingene. NLFs forhandlingsutvalg er tydelige på at alle skal sikres økt kjøpekraft. Resultat vet vi om noen uker.