Enighet i lønnsoppgjøret 2023 mellom Rytec og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Rytec Kompetanse AS og NLF i tariffoppgjøret 2023 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr 4300,- pr måned.
  • Timeansatte økes med samme prosentsats.
  • For andre medlemmer av NLF gis personlige tillegg etter tabell som er et vedlegg til protokollen. Disse medlemmene kan ta kontakt med NLF for informasjon.

.