Enighet i lønnsoppgjøret 2023 mellom NLF og Grenland Rail

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom NLF og Grenland Rail i tariffoppgjøret 2023 med virkning fra 1. april. Det ble enighet om følgende løsning:

  • Timelønn økes med kr 15,- til kr. 291,-
  • Tillegg for fører økes med kr 3,- til kr 36,-
  • Tillegg helg ved kort varsling økes med kr 20,- (Ny sats kr 400,-)
  • Diett, normal sats heves med kroner 30,- (Ny sats kr 730,-)
  • Reisetidsats økes med kr 10,- (Ny sats kr 185,-)
  • Taket på pensjonsgivende variable tillegg økes med kr 4988,- til kr 90 988,-

Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsen i AML § 12-3 sikres 2 x 37,5 timer med ordinær timelønn.