Hvem har ansvar for jernbanen?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Vi sliter med å finne svaret. Det henger nok sammen med at ingen tar det ansvar. Formelt kan vi peke på både Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Bane NOR har også åpenbart et ansvar. Grunnen til at vi stiller spørsmålet er at toget mister tillit for hver dag som går. Daglig er det feil med en sporveksel, et signal som ikke fungerer, tette stikkrenner, flom, solslyng og ikke minst en tunnel som må stenges.

Det åpenbart noe fundamentalt galt. Og ikke bare en enkelthendelse. Utfordringen er at vi har et inntrykk av at de skulle ta ansvar for jernbanen, tar ansvar for helt andre ting. Det kan variere fra å ivareta EØS-lovgivningen, drive med høytsvevende prosjekter istedenfor å sette ressursene inn på drift. Det virker som det mye mer spennende med kostbare prosjekter enn å drive med nødvendig vedlikehold. Å ikke minst dreier det seg om penger, kvalitet spiller ingen rolle, bare det koster minst mulig.

Jernbanen har ingen plass i en beredskap ved en krisesituasjon. All beredskap er basert i en normalsituasjon blir vi fortalt. Men jernbanen fungerer da ikke heller i en normalsituasjon. Ved en virkelig krisesituasjon vil det trolig ikke gå et eneste tog.

Samferdselsdepartementet vil ikke å ta ansvar for en velfungerende jernbane og beredskap, deres ansvar er å ivareta EØS-lovgivningen. Noe som er langt viktigere enn at vi har noen som kan reparere togene og ivareta sikkerheten.

Togoperatørene har ifølge regelverket ikke lov til å ta ansvar, hevdes det. Ved anskaffelser kan en ikke ta vurderinger til en helhet, men først og fremst ta hensyn til at EØS-reglene blir fulgt, blir det uttalt. Om konsekvensen blir at en anskaffelse betyr driftsmessige utfordringer på andre områder, kan en ikke ta hensyn til det.

Det var ikke dette vi trodde skulle bli resultatet av valget i 2021. Vi både krever og forventer politisk handlekraft. Er lovgivningen til hinder for at togene skal gå, må lovgivningen endres. Nedbyggingen av en nasjonal vedlikeholder av tog må stoppes. Det må igjen etableres et offentlig og nasjonalt jernbaneselskap som kan stå som en garantist for en fungerende jernbane.

Jernbanen har i dag et så dårlig renomme at mange stoler ikke på toget. Det må vi gjøre noe med, vi er i hvert fall med på å ta ansvar.