Enighet om etterbetaling av pensjonsinnskudd i Go-Ahead Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF og Go-Ahead Norge er enige om at det i henhold til overenskomstens punkt 9.2, Innskuddspensjonsordning, skal innberettes pensjon for «kompensasjon for omlagt tjeneste på kort varsel», samt for «helligdagstillegg». 

Fra 01.03.2023 har Go-Ahead Norge innberettet pensjon på disse tilleggene.

Storebrand vil gjøre en beregning på manglende pensjon og tapt avkastning i tidsrommet 15.12.2019-01.03.2023. 

NLF har gjennomgått og godkjent tallgrunnlaget som oversendes Storebrand, og partene skal etter at etterbetaling er fullført, foreta en gjennomgang av beregningen på utvalgte eksempelpersoner.