Lønnsoppgjøret 2024 – A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

De innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 10. april 2024.

Resultatet er på nivå med det som betegnes som frontfag-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr. 1137,50 pr. måned med virkning fra 1. april.

Overenskomster i Spekter-området

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet. NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området, som består av:

  • Vygruppen (inkludert Vy Gjøvikbanen og Vy Tog AS)
  • Go-Ahead Norge
  • SJ Norge
  • Flytoget
  • CargoNet
  • Hector Rail
  • BLS Rail
  • Bane NOR
  • Baneservice
  • Infranord Norge

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene er satt til 3. mai kl. 12.00

Overenskomster utenfor Spekter-området

For overenskomsten i NHO Logistikk og Transport (LKAB Malmtrafikk) er tidspunkt for forhandlinger enda ikke avtalt.

For overenskomstene i Onrail, Grenland Rail og TM Togdrift vil det bli forhandlet fortløpende.

Lønnsoppgjøret i staten starter 22. april med forhandlingsfrist 30. april.                                                                                      

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene