NLF anmelder Cargolink for bruk av ufaglært lokfører

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

cargolink_logo

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har anmeldt godstogselskapet Cargolink for brudd på Jernbaneloven og for å bruke lokfører som ikke har fullført lokførerutdanningen.

Lokførernes verneombud har anmodet Jernbaneverket (JBV) om å stoppe Cargolinks tog som akkurat nå kjører på Bergensbanen uten opplært lokfører.
– Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten til de som befinner seg i andre tog på strekningen, sier NLFs nestleder Jan-Even Nystad.

– Å la en lokfører uten fullstending opplæring kjøre et godstog er det samme som å la en person som har øvelseskjørt, men som ikke har førerkort for bil, få lov til å kjøre skolebussen. Det Cargolink gjør er helt uforsvarlig og klart brudd på Jernbaneloven, sier Nystad.

NLF har lenge prøvd å sette søkelys på at manglende samsvar mellom den norske modellen for lokføreropplæring og minimumskrav i EØS-lovgivningen, kan føre til at det oppstår smutthull i regelverket.

– En fortolkning av EØS-regelverket kan være årsak til at Cargolink tror de kan unnvike formelle utdanningskrav og i stedet skjønnsmessig vurdere kvalifikasjonene til sine lokførere. Dette har de ikke anledning til verken i henhold til Jernbaneloven eller Førerforskriften fra EØS, sier Jan-Even Nystad.
– Dette tilfellet er et helt klart lovbrudd på både lov og forskrift, i tillegg til at det er brudd på gjeldende tariffavtale mellom Cargolink og NLF.

Norsk Lokomotivmannsforbund reagerer med vantro på at Cargolink bruker lokførere som ikke har fullført lokføreropplæringen til å kjøre sine tog, og har i tillegg til politianmeldelse, meldt saken til Statens Jernbanetilsyn.

For mer informasjon kontakt:
Jan-Even Nystad, Nestleder
Norsk Lokomotivmannsforbund
Tlf: 91832723

Artikkel om temaet i Lokomotivmands Tidende nr. 9-2015: (s 8-11)
https://goo.gl/KtetXo

2015.11.06 - Pressemelding - NLF anmelder Cargolink.pdf