Faglig grunnkurs i Lover og avtaler

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

paragraferNLF inviterer til Faglig grunnkurs i Lover og avtaler, det er ønskelig at alle medlemmer i alle selskaper gjennomgår dette kurset.

Tid: 16.-20. November
Sted: Schweigaardsgt. 12, Oslo. Lokalene til forening Oslo

Kursinnhold: Hverdagen som lokomotivfører er styrt av et hav av lover, overenskomster og særavtaler, som kan virke uoversiktlig for den enkelte. På kurset vil vi prøve å gi kursdeltakerne kunnskap, slik at de på egen hånd kan manøvrere seg rundt i arbeidsmiljøloven, overenskomsten, ferieloven, arbeidstvistloven, hovedavtalen m.m.
Kurset vil også ta for seg hvordan lover og overenskomster forandres og hvordan man som medlem kan være med og påvirke endringer.
Du vil på kurset møte de fleste topptillitsvalgte i forbundet. Det vil derfor, utover å lære om dagens regler, også bli mulighet for å diskutere hvorfor ting er som de er og om det er noe som det bør jobbes med for å endre.

Fri til kurs: Kurset gir rett til organisasjonspermisjon i henhold til hovedavtalen.

Praktisk info: Bor du utenfor Oslo-området slik at hotellovernatting er nødvendig, betaler forbundet transport og hotell.

Påmelding: Senest 26. oktober til studieutvalg@lokmann.no

Ytterligere info: Rita Jørgensen 91335351

2015.10.13 - NLF - Kurs i lover og avtaler - Oppslag.pdf