Jobbportalen/SAP i NSB, NSB Gjøvikbanen og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Forbundet ble for 2-3 dager siden kontaktet av forening Oslo, og gjort oppmerksom på at det var gått ut en informasjon via epost til våre medlemmer ansatt i NSB i Oslo om at jobbportalen/SAP blir stengt ned fra 7. desember 2015 til 4. januar 2016 på grunn av en oppgradering. Dette vil påvirke alle våre medlemmer ansatt i NSB, NSB Gjøvikbanen og CargoNet.

Konsekvensene av dette og rutiner i forbindelse med stengingen er ikke drøftet hverken med forbundet sentralt eller foreningene lokalt, og blir således helt og holdent arbeidsgivers ansvar.

Forbundet har krevd at arbeidsgiver rydder opp i saken og drøfter den i henhold til Hovedavtalen.

2015.11.11 - NLF - Oppslag nr 17-2015.pdf