Ingen utgivelse av almanakk for 2016

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Etter en helhetsvurdering har forbundet besluttet å ikke utgi almanakk for 2016.

Vurderingen er  gjort på følgende grunnlag:

  • Mange av medlemmene har gått over til å bruke elektroniske løsninger for kalender via smarttelefon
  • De fleste arbeidsgivere har elektroniske løsninger for tjenesteoppsett, noe man også får tilgang til via sin smarttelefon eller nettbrett
  • Økonomi. Jernbanen i Norge er i endring og har økt forbundets arbeidsmengde betraktelig. Av den grunn må vi være enda mer bevisst på økonomiske prioriteringer. Utgivelse av almanakken koster oss  pr. år ca. kr 100.000,-  Bedriftene som tidligere har vært med på å sponse utgivelsen, har trukket seg mer og mer ut, og dermed har  kostnadene for forbundet økt ytterligere.
  • Tariffavtalene med de ulike togselskapene som har vært  trykket  fremst i almanakken vil i løpet av kalenderåret bli delvis utdatert fordi lønnsoppgjørene og endringer i tariffavtalene skjer på vårparten, mens almanakken først kommer i ny utgave ved nyttår.
Den samme informasjonen som har vært skrevet foran i almanakken finnes også på forbundets hjemmeside www.lokmann.no:
Informasjon  om de forskjellige tariffavtalene finnes på forbundets hjemmeside, og følgende link kan benyttes:https://www.lokmann.no/medlem/overenskomster-og-avtaler
Informasjon om medlemmene av forbundsstyret og de forskjellige foreningene med tillitsvalgte finnes her: https://www.lokmann.no/om-oss oghttps://www.lokmann.no/om-oss/tilsluttede-foreninger.
For de som benytter seg av turnusnøkkelen i almanakken, kan dere trykke på denne linken. Denne er også lagt ut på hjemmesiden under fanen: Medlem.