Endringer i Jobbportalen i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Jobbportalen skal oppdateres og blir i den forbindelse stengt for registrering av ferie og permisjonssøknader i perioden fra 8. desember 2015 til 4. januar 2016.

Praktisk håndtering av de utfordringer dette medfører er nå drøftet mellom NLF og NSB i henhold til Hovedavtalen.


Ferie:
NSB Øst: Gjenstående feriedager må registreres innen 2. desember for å rekke elektronisk godkjennelse før SAP stenges for registrering 7. desember.
NSB Riks: Gjenstående feriedager må registreres innen 7.desember.

Fellestjenester vil ta ut rapport over feriedager som er søkt, men som ikke er blitt behandlet innen jobbportalen stenges for registrering, og distribuere disse til riktig tjenestekontor/leder for behandling og etterregistrering. Ingen feriedager vil forsvinne.

I perioden jobbportalen er stengt for registrering kan togpersonalet søke ferie, permisjoner o.l på papir, e-post, o.a. til TK eller leder. Tjenestekontoret er ansvarlig for etterregistrering.

Jobbportalen vil være åpen i såkalt «vis modus» i hele perioden, slik at den enkelte kan følge med på feriekvoten sin selv.

Søknadsfristen for 211 dager i 2016 er flyttet fra 1. januar til 15. januar 2016.

Lønnsslipp:
Lønnsslippen vil være tilgjengelig i Jobbportalen som normalt under nedetiden.

Kompetanse:
Ansatte vil i perioden ha lesetilgang til egen kompetanse som vanlig.
Lokførerledere kan i perioden registrere ny kompetanse og slette utgått kompetanse for lokpersonalet i Jobbportalen.

Overtidsregistrering:
Administrativt personale vil i perioden ikke kunne registrere overtid i Jobbportalen. Overtid må etterregistreres i perioden 5. januar til 12. januar av den enkelte ansatte. Ved rask registrering vil man rekke å få overtiden utbetalt på januar lønn.

Lokpersonalet registrerer overtid i TPO-web som vanlig.

NLF ønsket helst at stengingen ble utsatt, med ser oss fornøyd med NSBs redegjørelse for hvordan dette skal håndteres. Vi forutsetter at administrasjonen sørger for at eventuelle uklarheter som oppstår rundt dette blir løst på en enkel og grei måte.

NSB vil henge opp oppslag med korrigert informasjon på oppholdsrommene.

2015.12.02 NLF - Oppslag nr. 19-2015.pdf