Dialogmøte med Samferdselsminister Solvik-Olsen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I et konkurranseregime kan krav til innhold og omfang av lokførerutdanning og annen opplæring reduseres kraftig fra dagens nivå, uten at det vil komme i konflikt med eksisterende lover og forskrifter. Dette var NLFs klare advarsel til Samferdselsministeren da han inviterte fagorganisasjonene til dialogmøte 7. Desember.

NLF krevde at:
  • Samferdselsdepartementet må følge opp vedtaket i stortingsmelding 27 om at ” krav til sikkerhetsopplæring sertifisering m.v må ikke endres som en følge av konkurransen” og sette felles krav til omfang og kvalitet på lokføreropplæring i et anbudsregime i persontrafikken, for å unngå at opplæringstid for lokførere blir en innsatsfaktor i konkurransen togselskaper i mellom.
  • Togselskapene må fortsatt ha økonomisk handlingsrom til å kunne øke utdanningskrav hvis sikkerhetsanalyser viser at dette er nødvendig for å opprettholde sikkerhetsnivået.
  • Det etableres et uavhengig sensor-regime for sertifisering av lokførere. Noe Førerforskriften også strengt tatt krever.

I tillegg krevde NLF at personalbilletten skal bestå.

Togpersonalets innflytelse på utvikling av nytt togmateriell, samt krav til tariffavtaler ved anbudsutsetting, ble purret på fra forrige dialogmøte med Samferdselsministeren.

NLF leverte felles innspill sammen med Norsk Jernbaneforbund.

2015.12.08 - NLF - Oppslag nr. 20-2015.pdf