Juss, sikkerhet og utdannelse

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Utviklingen og stadig endringer innen norsk jernbane skaper utfordringer for lokomotivførerutdannelsen. Våre medlemmer er kjent med systemet med et førerbevis og et sertifikat. Regelverket er basert på EUs lokomotivførerdirektiv og er implementert i Norge i det som populært betegnes som førerforskriften. 

Førerbeviset eies av den enkelte lokomotivfører som utstedes av Statens Jernbanetilsyn og sertifikatet utstedes og eies av et jernbaneselskap. Utfordringen ligger i hvor mye kompetanse som skal ligge i førerbeviset og hvor mye som skal ligge i sertifikatet. Forbundet har vært tydelig på at generell lokomotivførerkompetanse skal ligge i førerbeviset og at det er den bedriftsspesifikke kompetansen som skal ligge i sertifikatet.
Det vil sikre en god lokomotivførerutdannelse. En utdannelse som vil ivareta sikkerheten og en trygg og god togframføring. Hvorfor skjer så ikke det? Så langt har verken EU- myndighetene eller vårt eget Statens Jernbanetilsyn ønsket å stille økt krav til kompetanse i førerbeviset.
Systemet blir utfordret fra enkelte aktører og konkret er det nå godstogselskapet Cargolink som forsøker å finne smutthull i regelverket. Vi beklager en slik holdning fra Cargolink og vi vil gjøre det som er nødvendig for at alle togselskaper, inkludert Cargolink, oppfyller kravene til god utdanning.
Vi er glad for at lokomotivførerne som framfører Cargolink sine tog er dyktige lokomotivførere og med rett kompetanse. Dette ivaretar sikkerheten og tryggheten på norsk jernbane, til tross for ledelsen i Cargolink sine forsøk på å undergrave rett kompetanse. All honnør til våre medlemmer i Trainlink.
Felles krav til sertifisering i bransjen og at uavhengig sertifiseringsinstitutt for sertifisering av lokomotivførere er veien å gå. Samferdselsdepartementet har da også fått forslaget på bordet.
Vi kan ikke akseptere at utdanning og kompetanse blir en konkurransefaktor i en oppdelt jernbane.
Statens Jernbanetilsyn (SJT) har et klart ansvar for at vi har et regelverk som ivaretar både kompetanse og sikkerhet. Vi opplever dessverre at SJT først og fremst er trofast mot jussen i stedet for lojalitet mot sikkerhetsnivået på norsk jernbane. Der jussen kommer i konflikt med sikkerhet opplever vi at jussen hensynstas, ikke sikkerheten. Slik kan det ikke være.