Brudd i lønnsoppgjøret i Staten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

LO Stat brøt natt til 1. mai forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Staten krevde i forhandlingene at det aller meste av lønnsdannelsen skal skje i lokale forhandlinger uten konfliktrett. De ville kun gi et lite sentralt tillegg.I lønnsoppgjøret i Staten er det kun konfliktrett under de sentrale forhandlingene hvor det er LO Stat sentralt som forhandler. NLF forhandler lokalt på vegne våre medlemmer. Disse forhandlingene føres under fredsplikt.

Blant NLFs medlemmer er det ansatte i Jernbaneverket og Statens Jernbanetilsyn som er omfattet av lønnsoppgjøret i Staten.

Uenige om offentlig tjenestepensjon

Partene ble heller ikke enige om hvordan man skal gjennomføre forhandlingene om offentlig tjenestepensjon, som er planlagt gjennomført i løpet av den neste tariffperioden.

LO Stat krever reelle forhandlinger og at medlemmene våre får si sitt om resultatet i en uravstemning.

Hva skjer i Jernbaneverket

For våre medlemmer i Jernbaneverket som blir overført til det som fortsatt omtales som infrastrukturforetaket vil det bli framforhandlet en overenskomst mellom foretaket og NLF i Spektersektoren. Det er bestemt at infrastrukturforetaket vil bli medlem i Spekter.

For de som forblir i staten, dvs Jernbanedirektoratet, (Norsk Jernbaneskole og Jernbanemuseet) vil fortsett Hovedtariffavtalen i Staten gjelde.

For forbundstyret
Rolf Jørgensen

2016.05.02 - NLF - Oppslag nr. 5-2016 - Brudd i lønnsoppgjøret i Staten .pdf