NLF støtter de streikendes kamp for et rettferdig arbeidsliv

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Vi er inne i forhandlingsperioden for årets hovedtariffoppgjør.

Fellesforbundet har tatt et antall av sine medlemmer ut i streik på bakgrunn av manglende enighet mellom partene i forhandlingene og mekling.

Disse medlemmene er ansatt i hotell- og restaurantnæringen over store deler av landet.

På bakgrunn av streiken er hotellovernattingene for lokførerne i forbindelse med tjeneste flyttet vekk fra de streikerammede hotellene.

Nå er streikeuttak to iverksatt og streiken er utvidet. Det betyr at ansatte i flere hoteller og restauranter står streikevakt utenfor sine arbeidsplasser.

NLF støtter de streikende i deres kamp for et rettferdig arbeidsliv og oppfordrer våre medlemmer til ikke å benytte seg av hoteller og spisesteder som er berørt av steiken.

For forbundstyret
Rolf Jørgensen

2016.05.03 - NLF - Oppslag nr. 6-2016.pdf