Regjeringen tar kvelertak på NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB under øksa

PRESSEMELDING: Revidert nasjonalbudsjett, fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Regjeringen hevder Jernbaneverket og NSB vil bli omorganisert for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur og en forretningsmessig organisasjonsform. I virkeligheten tar regjeringen kvelertak på NSB i revidert nasjonalbudsjett. 100 år med stolte spor kan bli rasert.

Regjeringen tar fra NSB togene, eiendommer, vedlikehold, billettsalg og flere andre nøkkelfunksjoner. Allerede fra neste år kan NSB stå igjen som et tomt selskap med mange tusen ansatte, uten garantier for framtidig drift.

– Konkurranseutsettingen regjeringen snakker så varmt om er en stor bløff. Det blir ikke konkurranse om passasjerene. Det blir konkurranse fra utenlandske selskaper om å sikre monopol på å kjøre tog i årevis framover, sier Jane B. Sæthre, Fungerende leder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

NSB skal knebles.

Regjeringens konkurranse handler egentlig om konkurransevridning fra fellesskapet til private. Et eksempel er hvordan regjeringen tenker om billettsystemet.

– Regjeringen tar fra NSB billettsystemet, men de aktørene som vinner anbud og får monopol på strekninger, skal kunne selge egne billetter. Da er NSB tappet for kunnskap og teknologi, og konkurrentene vil få et fortrinn. Alt det nye skal få fordeler, men NSB skal holdes nede. Det er regjeringens oppskrift. Det er ikke konkurranse. Det er ikke fair play, sier Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Gir fra seg milliarder.

NJF og NLF har store problemer med å se at det er moderne og hensiktsmessig å strippe NSB. All den tid selskapet leverte over to milliarder i overskudd i fjor.

– Dette er penger fellesskapet i dag drar nytte av. Overskuddet går nemlig tilbake til innbyggerne i form av investeringer og utbytte, sier Jane B. Sæthre.

I framtiden vil pengene havne som overskudd i private selskaper.

– Logikken bak jernbanereformen er helt uten tanker for en fleksibel og moderne jernbane for framtiden, sier Rolf Jørgensen.

Konsulentfest.

Jernbanereformen kjøres fram i rekordfart. Så fort at Jernbaneverket og regjeringen ikke klarer å utrede.

– Vi ser at konsulentene er på full fart inn i alle deler av jernbanen. Dette blir konsulentenes reform. Ikke regjeringens, sier Jane B. Sæthre.

Rolf Jørgensen mener regjeringen bygger opp et enormt byråkrati, for å kunne få presset reformen igjennom på rekordtid.

– Jernbanereformen er en oppskrift på byråkrati og oppsplitting, sier Rolf Jørgensen.

På sikkerheten løs.

Jernbane er komplisert og krever sterk styring for å ha en trygg og sikker jernbane.

– Når det splittes opp i et hav av selskaper. Når det bygges byråkrati. Når det sitter en konsulent bak hver eneste dør, blir det nærmest umulig å holde full oversikt, sier Jane B. Sæthre.

Hun mener Regjeringen jobber med å ofre NSB, lage kaos på jernbanen, på bakgrunn av en ideologisk klokkertro på privatisering.

– Det finnes ingen annen logisk forklaring på jernbanereformen, enn prinsippet om at privatisering og konkurranseutsetting er oppskriften på alt. Hvordan kan man ellers forklare at det er fornuftig å bygge et enormt byråkrati, for å selge våre felles verdier i en auksjon om å få monopol på å kjøre tog, sier Rolf Jørgensen.

Vil selge retten til monopol.

Mens trenden ellers er sammenslåing og bedre styring, går regjeringen motsatt vei.

– Når regjeringen i tillegg synes det er greit å bruke skattepenger på å gi utenlandske storkonsern overskudd, virker det bare ulogisk, gammeldags og umoderne, sier Jane B. Sæthre.

Jernbanereformen legger nemlig ikke opp til konkurranse. Reformen legger opp til å selge retten til å drive monopol på en jernbanestrekning, og ifølge regjeringen oppnås «konkurransen» best ved å ta kvelertak på NSB.

– Da øker sannsynligheten for at utenlandske storkonsern kan fremstå som vellykket på norske spor. Det kommer verken flere togselskaper eller konkurranse på stasjonene du tar toget fra. Men 100 år med stolte spor er over, sier Rolf Jørgensen.

FAKTA: Oppsplitting av jernbanen.

 • Baneservice AS er overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet.
 • Det er lagt ut varsel om anbud på Sørlandsbanen, Jærbanen, Arendalsbanen, Dovrebanen Oslo-Trondheim, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen (Trondheim-Steinkjer), Meråkerbanen, Raumabanen.
 • I løpet av 2016 etablerer regjeringen et direktorat, legger ned Jernbaneverket og oppretter et eget selskap for infrastruktur med 4.000 ansatte.
 • I revidert nasjonalbudsjett girer regjeringen opp farten, og stripper NSB for verdier.
  • NSBs datterselskap Mantena AS skal skilles ut.
  • Alle tog tas fra NSB og stille det til rådighet for togselskapene som får monopol på togtrafikk på strekninger, betalt av staten. Togene skal plasseres i et eget selskap.
  • Når togene tas fra NSB, legges det opp til at restverdigarantien følger togene.
  • Billettsalg og billettering tas ut av NSB og inn i et eget selskap.
  • Departementet ber om fullmakt til å gjøre endringene, og eventuelt betale kostnadene endringene medfører.
  • Regjeringen legger opp til at alt skal være klart i løpet av 2017.
 • Det jobbes med utskilling av Rom Eiendom.

Kontaktpersoner:

Jane B. Sæthre, nestleder i Norsk Jernbaneforbund
908 78 583

Rolf Jørgensen, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannforbund
916 79 998

Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver
466 61 639

2016.05.11 - NLF-NJF - Regjeringen tar kvelertak på NSB - Presemelding.pdf