Lønnsoppgjøret 2016 – Ingen løsning i NSB og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoIngen løsning i NSB

Etter fire uker har ikke NSB vist noen vilje til reelle forhandlinger.

NSB har i lengre tid ønsket å endre dagens pensjonsordning. NLF er villig til forhandle om pensjon, men stiller klare krav til verdien av en eventuell innskuddspensjon og ikke minst overgangsordninger og en utvidet «Loss of license». NLF stiller samtidig motkrav og krever å få tariffestet krav til lokomotivførerkompetanse, lokomotivførers oppgaver ved tekniske kontroller, praktiseringen av delte dagsverk samt rett til 100 prosent stillinger.

NLFs krav er å tariffeste dagens praksis på disse områdene for å ivareta medlemmenes faglige interesser og lønns- og arbeidsvilkår i den varslede konkurransen innen persontrafikken. NSB viser ingen forhandlingsvilje for å komme NLF i møte.

NSB kobler nå inn arbeidsgiverforeningen Spekter, og det er fare for at oppgjøret går til mekling og konflikt. Såkalt fase 2 og fase 3 før en mekling vil finne sted i uke 21. NLF beklager at NSBs håndtering av lønnsoppgjøret kan ende ut i en konflikt.

Ingen løsning i CargoNet

Situasjon i CargoNet er mye den samme, men samtidig har CargoNet gitt utrykk for at de ønsker å redusere den faglige standarden på lokomotivførerutdanningen. Dette kommer klart fram ved at de avviser blankt NLFs krav om å tariffeste det faglige nivået på lokomotivførerutdanningen. NLF kan ikke akseptere en redusert utdanning og hvis CargoNet ikke snur vil oppgjøret havne i mekling.

Også i CargoNet er det grunn til å tro at en såkalt fase 2 og fase 3 vil finne sted i uke 21.

Flytoget og Hector Rail

Det er enda ingen løsning i Flytoget og Hector Rail. NLF er enig med disse selskapene om å fortsette forhandlingene utover fristen.

2016.05.13 - NLF - Oppslag nr. 8-16 - Ingen løsning i NSB.pdf