Status i lønnsoppgjøret 2016

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Forsatt ingen løsning i lønnsoppgjøret i Spekter-sektoren.

NSB og CargoNet (område 7 i Spekter)

Forhandlingene i fase 2 (forhandlinger med såkalt bistand) førte ikke fram. Verken NSB eller CargoNet viser noen forhandlingsvilje i å imøtekomme NLF i saker som er viktig i forbindelse med konkurranse innen jernbanesektoren. Arbeidsgiverne krever et nytt pensjonssystem, men viser ingen vilje til å kompensere for verdiene i dagens ordning ved en overgang. Når det gjelder å få tariffestet krav til lokomotivførerkompetanse blir dette fortsatt avvist av både NSB og CargoNet.

Forhandlingene går derfor til fase 3 (løftes opp til hovedorganisasjonene LO Stat og Spekter) og vil bli avholdt først 13. juni. Hvis disse forhandlingene ikke fører frem, går oppgjøret til mekling og eventuelt streik.

 

Flytoget (område 9 i Spekter)

Det er heller ingen løsning i Flytoget. Uenigheten dreier seg først og fremst om pensjon og kompetanse. Det vil bli ført forhandlinger i fase 2 (med såkalt bistand) mandag 30. mai og hvis de ikke fører fram er det fastsatt forhandlinger i fase 3 (hovedorganisasjonene LO Stat og Spekter) onsdag 1. juni.

 

Hector Rail (område 9 i Spekter)

NLF forventer en løsning i Hector Rail innen 31. mai

 

LKAB Malmtrafikk AS (NHO)

NLF har vært i kontakt med NHO Logistikk og Transport vedrørende tariffoppgjøret i LKAB Malmtrafikk. Forhandlingstidspunkt er enda ikke avklart, men de vil trolig bli i løpet av september.

 

Rush Rail

Det er ført forhandlinger med Rush Rail, men partene har blitt enige om å utsette oppgjøret til innen september på grunn av situasjonen i forbindelse med at selskapet er uten trafikkeringsrett i Norge og spørsmål rundt komprimert arbeidstid. Der er så langt enighet om lønn og pensjon for NLFs medlemmer i selskapet.

 

Nye overenskomster

Green Cargo Togdrift AS (Spekter)

Det pågår i dag forhandlinger om å etablere en overenskomst mellom Green Cargo og NLF. Forbundet forutsetter at verdien i en ny overenskomst i Green Cargo vil ligge på samme nivå som for lokomotivførere i andre godstogselskaper i Norge. Partene forutsetter en enighet i løpet av sommeren.

NLF har tatt opp i forhandlingene at det at når det brukes lokomotivførere ansatt i Green Cargo i Sverige og i en definert tidsperiode ved oppstarten av Green Cargos drift i Norge, er det norske tariffavtaler som gjøres gjeldende.

 

Baneservice AS (Spekter)

Forhandlinger om en ny overenskomst mellom NLF og Baneservice AS vil stare opp onsdag 8. juni. NLF regner med at en slik overenskomst er på plass innen tidlig høst 2016.

2016.05.27 - NLF - Oppslag nr. 10-16 - Status lønnsoppgjøret 2016.pdf