Enighet i lønnsoppgjøret 2016 mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoDet er enighet mellom Hector Rail og NLF i tariffoppgjøret 2016 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et månedlig tillegg på kr 970,-
  • Lokomotivførere under grunnopplæring gis et månedlig tillegg på kr 635,-
  • Lokomotivledere gis en månedlig tillegg på kr. 1140,-
  • Det etableres en pensjonsordning som går ut på følgende:

a) Pensjonsgrunnlaget skal bestå av all lønn, grunnlønn, faste- og variable tillegg. Overtid for merarbeid, diett og kostgodtgjørelse og refusjoner inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.

b) Pensjonen beregnes fra første krone og første ansettelsesdag

c) Innskuddssatser:

0-7,1G      5,5 %
7,1-12G      15 %

d) Det tilknyttes følgende risikopensjoner uten fripoliseopptjening:

Uførepensjon tilsvarende dagens ordning i SPK
Barnepensjon på 15%

e) Det etableres en gruppelivsordning med en ytelse på 20 G

f) Privat AFP videreføres

  • Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste endres til å gjelde til fylte 65 år (økes til 10G) med nedtrapping og utbetales ved bortfall av helsegodkjenning.

Resultatet skal ut til uravstemning, i denne forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Hector Rail om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2016.05.31 - NLF - Oppslag nr. 11-16 - Løsning i Hector Rail 2016.pdf