Jernbanereformen, konkurranse og tariffoppgjør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Jørgensen
Rolf Jørgensen

I skrivende stund er ikke tariffoppgjøret mellom NLF og Spekter-bedriftene i havn. Det er ikke noe nytt at NSB, CargoNet og Flytoget tukler det til i forhandlingene, men det som er nytt i år er at regjeringas vedtatte konkurranse lager utfordringer. Som fagforbund er det vår oppgave å sørge for at det ikke er våre medlemmer, de ansatte på jernbanen, som må betale prisen for den vedtatte jernbanereformen.

Samferdselsminister Solvik-Olsen har vært tydelig på at det ikke er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår det skal konkurreres om. Særdeles er det utrykt at det gjelder jernbaneansattes pensjonsrettigheter, enten det har vært i statlig eide eller private jernbanebedrifter. Regjeringspartiene og deres støttepartier har også vært klare i sine synspunkter. Vi har sjølsagt vært tilfreds med en slik holdning, men vi har ikke lagt skjul på vår skepsis til om de er til å stole på.

Dessverre tyder nå mye på at vår skepsis har vært velbegrunnet. Vi har stilt Samferdselsdepartementet flere konkrete spørsmål og vi har fått svar. Alle spørsmål som angår lønns- og arbeidsvilkår og pensjon er enten ikke besvart eller er helt uforpliktende. Signaler som nå kommer fra Samferdselsdepartementet gir uttrykk for at de ansatte på jernbanen må også ta sin del av konsekvensene av konkurransen. Det betyr at det som gjenstår å konkurrere om, er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Alt annet skal nye jernbaneselskaper få dekket av staten og skattebetalerne. Konkurransen og overføringen av offentlige verdier til private og utenlandske aktører, skal jo ikke mislykkes.

Vi må derfor fra dag en sloss for å sikre våre vilkår og rettigheter i tariffavtalene. Det gjelder i de etablerte jernbaneselskapene som NSB og Flytoget, men også i de som måtte komme inn på et nytt persontogmarked i Norge. Når ikke verken myndighetene eller bedriftene vil ta ansvar, er det dømt til å bli konfliktfylt. Tariffoppgjøret har i år i tillegg til en brodd mot både arbeidsgiverne og en klar adresse mot de politiske myndighetene.

NLF vil år ikke kunne akseptere noen løsning som består av uforpliktende arbeidsgrupper og snikk-snakk. Vi må ha resultater. Våre rettigheter er ikke til salgs.

 

CargoNet, hva nå?

Våre medlemmer i CargoNet har i alle år vært lojale mot CargoNet og gods på bane. Det har vært oppturer og nedturer. Våre medlemmer har blitt høvla over av tidligere CargoNet-ledere, som har misbrukt styringsretten sin og kjørt bedriften i grøfta. Likevel har vi stilt opp å vært med på tøffe prosesser slik at CargoNet nå har kommet på rett spor og vi alle gleder oss over at de igjen tjener penger innen godssektoren.

Våre medlemmer forventer lojalitet tilbake. Da er det merkelig at ledelsen i CargoNet ønsker å erstatte norske arbeidsplasser med utenlandske bemanningsselskaper og åpent gir uttrykk for å undergrave lokomotivførerkompetansen. CargoNet-ledelsen bør merke seg at de ikke er alene om å kjøre godstog i Norge.