CargoNets nye ”lokfører”-opplæring

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

cargonet_-arkiv_05-12

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har sendt en bekymringsmelding til Statens Jernbanetilsyn (SJT) angående CargoNets pågående utdanning av togpersonell som skal sertifiseres som lokførere i klasse B. Klasse B tilsvarer ordinær lokførersertifisering.

Tekst: Grethe Thorsen og Jan Even Nystad
Foto: Arkivbilde

CargoNet utdanner nå førere i egen regi, som skal sertifiseres i klasse B, uten at kandidatene på forhånd har avlagt eksamen fra fagskole for lokomotivføreropplæring (Norsk Jernbaneskole). Etter det NLF kjenner til skal disse førerne skal i utgangspunktet kjøre inne på godsterminaler, men det er også planlagt kjøring av tog på åpen linje, blant annet mellom Alnabru – Loenga, Trondheim-Heimdal og på en Norges mest trafikkerte jernbanelinjer mellom Alnabru – Lillestrøm.

NLF har spurt om hvilke vurderinger som ligger til grunn for denne opplæringsplanen. CargoNets svar er at den bygger på en gammel opplæringsplan som ble brukt for såkalte skinnetraktorførere som ble utdannet før Førerforskriften trådte i kraft

Mangelfull utdanning

Førerforskriften gir Jernbaneforetak mulighet for å foreta opplæring til sertifikat i egen regi. Det NLF reagerer på er kvaliteten på utdanningen som CargoNet tilbyr. Kandidatene får først utdanning i Svensk førerbevis. Resten av utdanningen foregår internt i selskapet. Utdanningen skal bestå av 90 dager med opplæring, inkludert 20 dager med øvelseskjøring. Deretter skal førerne sertifiseres i klasse B.

Sammenlignet med læreplanen fra Norsk Jernbaneskole er CargoNets interne opplæringsplan svært forenklet og forkortet for alle fag. Det NLF finner mest graverende er manglende mengdetrening i praktisk togkjøring. Under utdanningen ved Norsk Jernbaneskole har elevene 16 uker, som tilsvarer 70 – 80 dager, øvelseskjøring. I tillegg får de øvelseskjøring intern i jernbaneselskapene etter fullført og bestått eksamen fra Norsk Jernbaneskole. Når CargoNet utdanner lokførere til godstogkjøring er den interne opplæringsperioden er på 30 – 40 dager. Det er et svært langt sprang fra 120 til 20 dager med praktisk trening.

Bryter egne sikkerhetsbestemmelser

CargoNet har fått tildelt sikkerhetssertifikat basert på selskapets sikkerhetsstyringssystem og interne prosedyrer. Forutsetningen for å holde seg innenfor lovverket er derfor at disse prosedyrene overholdes. NLF mener at CargoNet bryter flere av sine egne bestemmelser.

I CargoNets opplæringsdokumenter er følgende krav nedfelt:

  • Førere av trekkraftkjøretøy som blir ansatt eller innleid i CargoNet skal enten ha gjennomført eksamen fra godkjent fagskole eller være utdannet som lokomotivfører hos et annet jernbaneselskap eller annen jernbaneforvaltning. Krav i Førerforskriften legges til grunn».
  • Krav til forkunnskap som førere klasse B i CargoNet er bestått lokførereksamen fra Norsk Jernbaneskole».
  • Krav til minimum 30 – 40 dager med intern øvelseskjøring før sertifisering etter bestått eksamen fra Norsk Jernbaneskole.

CargoNets nye opplæringsplan er ikke er i nærheten av å ivareta samme kompetansenivå som gis ved utdanningsløpet ved Norsk Jernbaneskole.

NLF har bedt Statens Jernbanetilsyn foreta en revisjon av CargoNets interne opplæring av førere for sertifisering til klasse B. Revisjonen er nå gjennomført, men resultatet er foreløpig ikke kjent.