Tariffoppgjøret i NSB og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo13. juni ble det gjennomført såkalte fase 3 forhandlinger i lønnsoppgjøret i NSB og CargoNet. Disse forhandlingene føres formelt mellom LO Stat og Spekter på vegne Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF). Men det er det enkelte forbund som deltar i forhandlingene. Forhandlingene førte ikke fram til noen enighet.

Spekter krevde utsettelse
Arbeidsgiverforeninga Spekter krevde på vegne av NSB og CargoNet forhandlingene utsatt til etter sommerferien.
Frist for endelig avsluttende forhandlinger er derfor satt til 30. august.
Dette er siste forhandlingsinstans før evt. mekling. Det betyr at om det ikke blir enighet i
fase 3-forhandlingene vil neste instans være riksmekleren hvis partene ikke oppnår enighet.

For Flytogets del er fristen for mekling satt til midnatt mellom 16. og 17. september.

For forbundsledelsen Rolf Ringdal

2016.08.22 - NLF - Oppslag nr. 15-16 - Tariffoppgjøret 2016.pdf