EØS-avtalen må erstattes

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Tirsdag 23. august var det dialogmøte mellom Samferdselsdepartementet og de ansattes organisasjoner om jernbanereformen. Fra departementet ble det tydelig sagt at å stille krav til pensjon ved konkurranseutsetting ikke er mulig. Årsak: EØS-avtalen.
Vi kan fortsette. Norge blir pålagt å gjennomføre jernbanepakkene fra EU, blant annet den kommende jernbanepakke fire, som pålegger konkurranse innen persontrafikken. Årsak: EØS-avtalen. Norge er pålagt å gjennomføre fri konkurranse for godstrafikk på jernbanen. Årsak: EØS-avtalen.  Veiene oversvømmes av vogntog med underbetalte sjåfører og gjør så gods blir overført fra bane til vei. Årsak: EØS-avtalen. Norge gis ikke rett til å innføre egne krav til lokomotivførerkompetanse: Årsak: EØS-avtalen. Det etableres bemanningsselskaper som undergraver retten til faste ansettelser i togselskaper: Årsak: EØS-avtalen. Press på tariffavtaler og sosial dumping: Årsak EØS-avtalen.

Forbundets representantskap tok konsekvensene av at vi i alle enkeltsaker kommer i kollisjon med EØS-avtalen og vedtok enstemmig:

NLF vil arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale fordi den pålegger tvungen konkurranse på jernbanen både i gods- og persontrafikken, og gir EUs lover og regler forrang foran både norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner.

 Vi er for et forpliktende europeisk samarbeid og handelsavtaler, men det kan ikke bare være på arbeidsgivernes premisser og føre til rasering av norsk arbeidsliv. Arbeidsfolk må ha en hånd på rattet gjennom deres faglige sammenslutninger.