Jernbanealliansen – en allianse for hele jernbane-Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Det har blåst friskt rundt Jernbanealliansen i bergensavisene i sommer. Bergens Tidende grep fatt i at alliansen så langt ikke med navns nevning hadde tatt med Vossebanen i sin høringsuttalelse til NTP. Dette hadde avisa fått vridd til at Jernbanealliansen var mot utbyggingen mellom Stanghelle og Arna og var en østlandsallianse. Dette er en meningsløs påstand.

Det er riktig Jernbanealliansen har prioritert store jernbaneprosjekter på Østlandet, dette for å overvinne flaskehalser i det nasjonale jernbanenettet. Alliansen har fra starten av lagt vekt på godstrafikken og da snakker en om hele landet. Bergensbanen (hvor Vossebanen inngår) er i en sånn sammenheng en av de viktigste banestrekningene.

Jernbanealliansen favner bredt fra NHO og Spekter, fagbevegelsen og miljøbevegelsen. NLF deltar aktivt i alliansen og slutter seg til prioriteringene samtidig som vi er en drivkraft for en fornying av jernbanen i alle regioner og distrikter. La det være klart at vi er for Vossebanen.

Vi mener at her må alle jernbaneforkjempere forene seg. Å hevde at en allianse som kjemper for en moderne nasjonal jernbane er en motstander av utbyggingen av Vossebanen, er bare trist og skader kampen for norsk jernbane. La oss håpe at det hele skyldes at Bergens Tidene fikk inn en svært dårlig «agurk» på tampen av sommeren.