Brudd i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoDet ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og NSB/CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør. NSB og CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Dette gjelder blant annet:

  • Lønn
  • Arbeidstid
  • Pensjon
  • Kompetanse
  • 100 % stillinger
  • Regulering av delte dagsverk
  • Tekniske kontroller i forbindelse uttak og innsett

Det ble lagt fram et «tilbud» om lønn som lå langt under en ramme på 2,4 % og et angrep på overenskomstenes arbeidstidbestemmelser. NLFs krav om å tariffeste dagens praksis vedrørende kompetanse, regulering av delte dagsverk, 100 % stillinger og tekniske kontroller ved uttak og innsett ble fullstendig neglisjert.

Når det gjelder pensjon var det ikke mulig å komme til enighet. Verken Staten eller NSB var villig til finansiere en ny ordning og det var heller ikke vilje til å dekke opp skjevheter i dagens pensjonsordning i NSB (pensjonsgrunnlaget). Dagens ordning i Statens Pensjonskasse vil bli videreført.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

Oppgjøret går nå til mekling. Forbundet vil komme tilbake med informasjon om når mekling vil finne sted og konsekvensene av en eventuell streik.

2016.08.30 - NLF - Oppslag nr. 19-2016 - Brudd mellom NLF og NSB-CargoNet.pdf