Praksis rundt avvikling av restferie i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoDen siste tiden har det blitt kommunisert ut fra ledelsens i NSB en ny praksis rundt avvikling av restferie, og spesielt rundt overføring av feriedager til neste år.

Det har også blitt kommunisert at dette har vært hjemlet i ett kompass-prosjekt der NLF har vært representert, og at dette gjøres i forståelse med NLF. Dette medfører ikke riktighet.

Overenskomstens første punkt sier at hvis innholdet skal tolkes på en ny måte, og en ny praksis gjennomføres skal dette forhandles mellom partene. 5. september ble det gjennomført et drøftemøte mellom NSB P-togs ledelse og forbundsledelsen i NLF, der NSB innrømmer at det er igangsatt en ny praksis og at denne praksisen ikke har vært gjenstand for forhandlinger med NLF. NSB har videre gitt løfte om at det skal komme et informasjonsskriv ut der dette forklares og den nye måten å håndtere restferie på trekkes tilbake. Den nye praksisen er ikke godkjent av forbundet og skal heller ikke praktiseres før det eventuelt foreligger en avtale mellom partene.

Siden NSB ikke har holdt løftet sitt om informasjon, velger forbundet å komme ut med denne redegjørelsen.

NLFs medlemmer i NSB skal, på lik linje med NSBs ledelse forholde seg til den «gamle» praksisen rundt avvikling av restferie frem til annen informasjon blir gitt.

2016.09.08 - NLF - Oppslag nr. 20-2016 - Resteferie NSB.pdf