Frist for mekling i tariffoppgjøret mellom NLF og NSB/CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Det er ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og NSB/CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør.

Oppgjøret går nå til mekling, og frist for mekling er nå fastsatt til onsdag 28. september klokka 24.00.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

2016.09.14 - NLF - Oppslag nr. 21-2016 - Frist mekling mellom NLF og NSB-CargoNet.pdf