Støtteerklæring til Akademikerne Helse

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoNorsk Lokomotivmannsforbund ønsker å utrykke sin støtte og sympati til Akademikerne i deres konflikt med Spekter.

Legeforeningen i Akademikerne er i konflikt med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Uenigheten mellom de to partene dreier seg i stor grad rundt spørsmålet om det fortsatt er kollektive avtaler rundt arbeidstid og arbeidsbelastning som skal gjelde. Akademikerne streiker altså for medbestemmelse over egen arbeidstid. De streiker for å beholde et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. De sier høyt og klart NEI til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner. De sier nei fordi Spekters krav vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og ikke minst; svekket pasientsikkerhet. Legene velger å ta ansvar der Spekter svikter totalt.

De siste åra har en hel fagbevegelse vært vitne til at linja fra arbeidsgiverorganisasjonene blir stadig mer hard og aggressiv. Vi ser en utvikling der stadig mer av arbeidstakernes vilkår fastsettes gjennom individuelle avtaler. Men økt adgang til å inngå individuelle avtaler, slik Spekter vil, vil svekke den kollektive gjennomslagskraften og sette arbeidstakerne under et enormt press hvor hver og en av oss sjøl skal forhandle frem arbeidstidsordninger med en forsvarlig arbeidsbelastning. l praksis vil dette bety mye mindre makt til arbeidstakerne og mer til arbeidsgiverne. Det vil undergrave selve tariffavtalesystemet og den garantien dette gir for trygge, ordnede og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk.

NLF stiller seg fullt og helt bak Akademikerne og mener at arbeidstidsordninger må forhandles frem kollektivt og gjelde for alle. Vi takker Akademikerne Helse for at de står opp og velger å ta denne kampen for oss alle og vi håper de vinner frem med dette viktige, prinsipielle kravet!

Mvh

Rolf Ringdal
Norsk Lokomotivmannsforbund

2016.09.14 - NLF - Støtteerklæring ti Akademikerne Helse.pdf