Pressemelding: Streik i Flytoget avverget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF Logo

Lokomotivførerne fikk gjennomslag for sine krav om lokomotivførerkompetanse i meklingen i årets tariffoppgjør i Flytoget.

Kravet om fagskoleutdanning for lokomotivførere er fjernet. Norsk Lokomotivmannsforbund krevde derfor at Flytoget forplikter seg til å opprettholde kompetansenivået til lokomotivførerne også i framtida.

NLF fikk gjennomslag for å avtalefeste kompetansekravene. Partene er også enige om å arbeide for en nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse, med utgangspunkt i læreplanen for lokomotivføreropplæringen ved Norsk Jernbaneskole.

-NLF kan under ingen omstendighet akseptere at lokomotivførernes opplæringsnivå blir gjort til en innsatsfaktor i anbudskonkurranse togselskaper i mellom. Togselskapene får konkurrere på andre områder enn ved å redusere fagkunnskapen til folk med sikkerhetsansvar på jernbanen, sier forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal.

Enighet i Flytoget er en viktig delseier i arbeidet med å få tariffestet en nasjonal opplæringsstandard til lokomotivførerne.

 

For mer informasjon kontakt:

Rolf Ringdal tlf: 91679998

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund