Full seier til lokomotivførerne i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

 

NLF LogoEtter å ha vist en steil holdning under forhandlingene om å ivareta lokomotivførerutdannelsen snudde Flytoget på slutten av fire dagers mekling. NLF fikk fullt gjennomslag for å avtalefeste lokomotivførerkompetansen i en særavtale. Partene er enige om å arbeide for en nasjonal standard og at det i dag er opplæringen på Norsk Jernbaneskole som danner grunnlag for en slik standard. Særavtalen er hjemlet i overenskomsten mellom Flytoget og NLF og er sikret i hele overenskomstperioden fram til 2018.

 Meklingen ga videre følgende resultat:

Lønn

Det er enighet mellom NLF og Flytoget om en lønnsøkning med virkning fra 1. april 2016:

  • Lokomotivfører gis et månedlig tillegg på kr 1 075,-
  • Lokomotivførere under grunnopplæring gis et månedlig tillegg på kr 692,-
  • Operative ledere et månedlig tillegg på kr 1 132,-

 Pensjon

Overenskomstens pkt. 8 Pensjon (Statens Pensjonskasse) videreføres i perioden uendret. Endringer i tjenestepensjonsordningen i overenskomstperioden kan bare skje dersom partene er enige.

Særavtaler

Gjeldende særavtaler prolongeres (videreføres)

Uravstemning

Resultatet skal ut til uravstemning, i denne forbindelse blir det utarbeidet en grundig informasjon til medlemmene i Flytoget om endringene i overenskomsten, særavtaler og møtebok fra Riksmekleren. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.