Norsk Lokomotivmannsforbund støtter de streikende energimontørene i El og IT

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoStøtteuttalelse til El og IT

Norsk Lokomotivmannsforbund gir sin fulle støtte til de streikende i kommunale kraftverk. Konflikten som nå utspiller seg i kraftsektoren dreier seg først og fremst om avspaseringsordninger til beredskapsvaktene. De streikende kjemper for å beholde omregningsfaktoren som gir 10 hviledager for ansatte i beredskapsvakt.

Det er regjeringens endringer i Arbeidsmiljøloven som har skapt problemer og lagt grunnlaget for streiken som nå føres. Det El og IT nå streiker for er å opprettholde det som var minstekravet i AML før loven ble endret. El og IT tar ansvar når de krever trygge hviletidsordninger inn i tariffavtalen. NHO sine bedrifter har allerede gått med på å følge reglene for hviletid som lå i den gamle Arbeidsmiljøloven. El og IT krever at Arbeidsgiverforeningen KS gjør det samme. Vaktbelastningen blir ikke mindre bare fordi regjeringa har vedtatt en dårligere minimumsordning.

Vi gir vår fulle støtte til de streikende i deres kamp mot utvidet arbeidstid for ansatte i beredskapsvakt. Trygge og gode avspaseringsregler må tariffestes nå.

 

Rolf Ringdal

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund