Tariffoppgjøret 2016 mellom NLF og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoEtter over fire ukers streik kom partene til enighet om følgende:

Kompetanse

Etter anmodning fra partene svarer Samferdselsdepartementet blant annet:

 • Det fastsettes en nasjonal standard for lokomotivførerutdanninga. Denne standarden legger til grunn det pedagogiske opplegget, herunder læringsmål som Norsk Jernbaneskole følger
 • Svakheter i førerforskriften utbedres og det pekes på konkrete paragrafer og vedlegg

Økonomi

 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr 995,- per måned
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivledere økes med samme prosentsats som for lokomotivførere.
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under grunnopplæring økes med samme prosentsats som for lokomotivførere.
 • Kompensasjon for svensk sikkerhetstjeneste skal også gjelde for lokomotivledere.

Arbeidstid

 • Overenskomsten endres innenfor følgende områder:
 • 7.3. Omlegging av arbeidsplan på kort varsel
 • 6.3.5 Spesielle arbeidsordninger for lokomotivførere («Beredskapsordning»)
 • Partene er enige om å nedsette ett partssammensatt utvalg bestående av 2 representanter fra hver part. Partene har som mål å komme frem til endring i overenskomsten § 6.6.3. Målet er å åpne for å arbeide opp til 4 netter på rad. Dette forutsetter at man «snur døgnet» i riktig retning i arbeidsplanene, med en friperiode etter siste natt. Dette arbeidet skal være ferdig konkludert 1. mars 2017. Partene er enig om å implementere en evt. løsning med flere netter på rad til ruteplanskiftet R18.

Andre saker

 • Følgende punkter utarbeides som en særavtale i henhold til hovedavtalen som en S1 avtale med binding i 2 år frem til 01.04.2018. Grenseoverskridende kjøring, bestemmelser for bemanning Alnabru – Narvik. F-dag og tildeling av overnattingsrom.
 • Det skal normalt tilsettes i 100 % stilling.
 • Gjeldende særavtaler som følger overenskomstperioden prolongeres.

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Økonomiske tillegg gis med virkning fra 1.7.2016. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Oppgjøret skal nå ut til uravstemning og det vil i den forbindelse bli utarbeidet en grundig informasjon om resultatet.

2016.10.30 - NLF - Oppslag nr. 28-2016 - Tariffoppgjøret 2016 CargoNet.pdf