Streik sikret nasjonal standard

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Norsk Lokomotivmannsforbund har satt begrepet «nasjonal standard» på dagsorden. Vi snakker sjølsagt om lokomotivførerutdanningen. Da dagens førerforskrift ikke beskriver noe konkret nivå på vår opplæring, var forbundet nødt til å ta dette opp i forbindelse med tariffoppgjøret.

Det er helt normalt å regulere viktige forhold i tariffavtaler når det ikke finnes akseptable myndighetskrav. Det kan være arbeidstid, det kan være kompetanse eller det kan være ferie. Nå handlet det om kompetanse. Forbundet reiste logisk nok krav om få konkrete mål om dette inn i tariffavtalen. Dette er ikke noe nytt, forbundet har allerede tariffavtaler som regulerer kompetanse, men det dreide seg om å oppdatere slike avtaler. Noe som Flytoget aksepterte.

Men NSB og CargoNet nektet å oppdatere dagens avtaleverk. Ikke minst hadde CargoNet demonstrert sin holdning ved å ville etablere en alternativ utdannelse helt ned på fire måneder. NSB ville ikke kunne forplikte seg til en standard, men var tydelig på at dette var en sak en måtte ha frihet til å konkurrere på, altså det motsatte av en nasjonal standard. En slik uenighet var ikke mulig å løse. Vi kan aldri akseptere at vår utdannelse og i ytterste konsekvens sikkerheten på norsk jernbane er til salgs. Streiken var derfor en realitet.

Etter mer enn fire uker kom en fram til en god løsning. Staten forplikter seg til en nasjonal standard. En slik standard skal baseres på opplæringa og lærermål på Norsk Jernbaneskole. Det forpliktes at det skal gjøres en nødvendig endring av konkrete paragrafer og vedlegg i førerforskriften.

Etter trusler om begrensinger i streikeretten og spekulasjoner om tvungen lønnsnemd, endte denne streiken med seier for kompetanse og sikkerhet på norsk jernbane. Det ble en god løsning av et helhetlig tariffoppgjør. Streiken var helt nødvendig og den bekrefter at streikevåpenet er et nødvendig demokratisk redskap. Våre medlemmer og vårt forbund har vist i denne kampen at det er mulig å sette stopper for dumping av våre vilkår. Det gjelder enten det det dreier seg om kompetanse, sikkerhet eller lønns- og arbeidsvilkår.

En stor takk til togpassasjerer som ble rammet, men som likevel støttet oss. En stor takk til fagforeninger og forbund som støttet oss, enten de er fra Norge eller ellers i verden. Og ikke minst til alle våre medlemmer som lojalt stilte opp for felles sak.