Ingen løsning i Baneservice

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det har siden 8. juni vært ført forhandlinger mellom Norsk Lokomotivmannsforbund og Baneservice for opprettelse av overenskomst for lokomotivførere i selskapet. Partene har så langt ikke kommet til enighet. Uenigheten omfatter blant annet:

  • Arbeidstidbestemmelser vedrørende kjøre- og hviletid
  • Arbeid på helge- og høytidsdager
  • Regulering av innleie av arbeidskraft
  • Stillingsansiennitet

Da Baneservice er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter går derfor forhandlingene til fase tre, forhandlingene løftes opp til hovedsammenslutningene LO Stat og Spekter. Fase tre forhandlinger vil først bli gjennomført over nyttår. Oppnås det ikke enighet i fase tre forhandlingene vil saken gå til mekling.

Forbundet vil invitere medlemmene i Baneservice til et informasjonsmøte i løpet av januar.

2016.12.06 - NLF - Oppslag nr. 29-2016 - Ingen løsning i Baneservice.pdf