Konkurranseutsettingen av anbudspakke nord utsettes

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

solvik-olsen_togrøver_917x755

Anbudspakke nord blir utsatt og planlegges med oppstart desember 2019. Dette kom fram på et møte Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde innkalt NLF til 6. desember.

Budsjettavtalen med Venstre og KRF resulterte i et ønske om to-timers frekvens Oslo-Trondheim og Oslo –Bergen. Dette må utredes nærmere før pakke nord kan iverksettes.

Det vil ikke være aktuelt for togselskaper å stille med egne tog i de to første anbudspakkene. Men Solvik-Olsen vil ikke utelukke at togselskap i framtida kan komme med egne tog for å dekke materiellbehovet.

Anbudspakke Sør planlegges fortsatt med oppstart i desember 2018, men konkurransegrunnlaget vil gå ut senere enn 3. februar, som opprinnelig planlagt. Årsaken er at departementet trenger mere tid på å diskutere med pensjonsutfordringene med ESA. Kontraktsinngåelse for pakke sør er fortsatt planlagt til desember 2017, men søkerne vil få mindre tid i søknadsprosessen.

Samferdselsdepartementet vil sende ut et brev til prekvalifiserte tilbydere samt fagforeningene hvor de ber om tilbakemelding på om tilgangsavtaler på billetter og togmateriell er fornuftige.

 NLF benyttet møtet med samferdselsministeren til å komme med følgende innspill:

  • Vi ønsker et oppfølgingsmøte angående nasjonal standard på lokførerutdanningen
  • Vi ønsker en avklaring på pensjonsordningen. NLF mener det må være en bransjestandard på pensjon på jernbanen.
  • Vi ønsker en avklaring på personalbilletten for ansatte i togselskapene.
  • Vi ønsker en avklaring på kjøre- og hviletider.
  • Vi ønsker avklaring om berging og beredskap