Overgangsavtale mellom NLF og Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

1. Januar 2017 overtar Bane NOR SF det meste av Jernbaneverkets virksomhet, inkludert rettigheter og plikter ovenfor ansatte.

  • Hovedavtalen mellom LO v/LO-Stat og Spekter skal legges til grunn i Bane Nor fra 1.1.17
  • Bestemmelsene i overenskomstens A-del mellom Spekter og LO-Stat gjelder fra 1.1.17
  • Ved overføring av arbeidstakere fra JBV til Bane NOR er arbeidsmiljølovens regler om virksomhets overdragelse lagt til grunn.
  • Overførte arbeidstakere beholder de lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtale med tidligere arbeidsgiver inntil den utløper eller det inngås ny tariffavtale i Spekterområdet som gjøres gjeldene.
  • Gjeldende særavtaler på overføringstidspunkt videreføres inntil 30. Juni 2017. Dersom partene innen da ikke er blitt enige om ny B-del, skal det avtales hvordan særavtalene skal håndteres.
  • Nyansatte skal gis tilsvarende vilkår
  • Det skal igangsettes forhandlinger om overenskomstens B-del innen 1. februar 2017