Ferieavvikling i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Forbundet har fått flere henvendelser på endret praksis i NSB ved uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Forbundet kjenner til at NSB i høst endret praksis uten at dette ble tatt opp med forbundet. Det ble reagert umiddelbart og NSB og NLF ble i drøftemøte 5. september enige i om gammel praksis skal videreføres inntil videre.

NLF mente at det var foretatt endringer i praksis uten at det hadde vært kontakt med organisasjonen. Administrasjonen var enig i dette. NLF krevde at det snarest skal sendes ut en informasjon fra arbeidsgiver til lokførerne med en orientering om at gammel praksis er gjeldene frem til overnevnte møte er avholdt Dette skal også kommuniseres ut til lokomotivførerlederne.

Konklusjon:

Administrasjonen vil sørge for at gammel praksis videreføres inntil videre. Det vil bli innkalt til møte om avvikling av ferie (jfr. overenskomsten 1.1).

Forbundet har en dialog med NSB om ferieavviklingen og reagerer skarpt på at NSB ikke forholder seg til enighet i drøftemøter, men mer opptrer tariffstridig under et slikt arbeid.

Forbundet har krevd ovenfor NSB at dette blir avklart snarest og vil sende ut ny informasjon i neste uke.

2017.01.06 - NLF - Oppslag nr. 01-2017 - Ferieavvikling i NSB.pdf