Resultatløse drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB og NLF kom i dag ikke til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie. Til tross for at partene var enige om at gjeldende praksis ikke skulle endres før drøftinger har funnet sted, har NSB likevel ensidig endret praksis strid med gjeldende drøftereferater.

NSB meddeler samtidig at de fortsatt ønsker dialog i saken. Forbundet kan ikke akseptere en slik egenrådighet i et samarbeid mellom to parter og har gjort det klart at denne saken må avklares innen få dager. Forbundet forventer at NSB forholder seg til inngått enighet og avtaleverk.