Enighet i drøftinger om ferie i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB og NLF kom i dag til enighet vedrørende uttak av enkeltstående feriedager og overføring av ferie.

Partene er enige om følgende:

  • Overførte enkeltstående feriedager (kode 211) gjøres om til kode 215 (overførte enkeltstående feriedager) i tråd med tidligere praksis
  • Overførte hele ferieuker (kode 210) gjøres om til kode 214 (overførte hele ferieuker) i tråd med tidligere praksis
  • Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere ulike problemstillinger knyttet til ferie. Arbeidsgruppen skal være ferdig med arbeidet innen 1/6-17. Ved eventuell uenighet i arbeidsgruppen, videreføres overenskomst, særavtaler og tolkninger
  • De ansatte gis fram til 15. februar anledning til å kjøpe ut oppsparte feriedager

Merknad:

Søknad sendes til HR Servicesenter på e-post hrservicesenter@nsb.no, hvor det bes om salg av oppspart ferie og hvor det spesifiseres hvor mange dager oppspart (overført) ferie en ønsker å selge. Utbetaling av solgt ferie vil komme på lønn i mars.

Spørsmål om utkjøp av ferie eller overført ferie, kan rettes til HR Servicesenter – telefon 23620170.