Overenskomst i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Når dette leses er forhandlingene om en overenskomst i Bane NOR i gang. Statsetaten Jernbaneverket ble nøyaktig 20 år og ble som de fleste av oss vet erstattet med statsforetaket Bane NOR fra nyttår. Som et statsforetak har Bane NOR valgt å melde seg inn i arbeidsgiverforeninga Spekter og forlater dermed det statlige tariffområdet. Hva betyr dette for våre medlemmer?

 

Det betyr at vi nå forhandler om en egen overenskomst (B-del) for våre medlemmer i Bane NOR i Spekter-området, på lik linje som vi har overenskomster i NSB, Flytoget og Green Cargo. Med Spekter får med å gjøre med en mer aktiv og offensiv arbeidsgiverforening. Bane NOR vil tariffmessig på mange måter ligne mer på privat sektor enn på offentlig sektor. Med dagens regjering kan en jo også spekulere i hvor lang tid det tar før SF (Statsforetak) blir til AS.

Vi som forhandler fra NLF kjenner Spekter på godt og vondt, men vi ser det som et pluss at forbundet nå får en større påvirkning i tariffspørsmål i Bane NOR enn det vi hadde i Jernbaneverket. En av utfordringene er at vi har relativt få lokomotivførere i Bane NOR, men det er grunn til å tro at antall lokomotivfører i denne virksomheten vil øke betraktelig.

Det er to områder i disse forhandlingene som må nevnes. Det ene er pensjon. Bane NOR vil fortsatt ha SPK for de som kom over fra Jernbaneverket, en såkalt lukket ordning, men for nyansatte skal det framforhandles en ny pensjonsordning. Fra NLF vil det være uhyre viktig at en ny pensjonsordning i Bane NOR ikke svekker de jernbaneansattes pensjonsrettigheter og at pensjonen fortsatt blir tariffestet.

Det andre er arbeidstid. For lokomotivførere finnes det ingen forskriftsfestet bestemmelser for kjøre- og hviletid utover Arbeidsmiljøloven. Kjøre- og hviletid er hjemlet i arbeidstidskapitlet i våre overenskomster. Og sånn må det også bli i Bane NOR. Vi er samtidig kjent med at det fra selskaper som arbeider for Bane NOR, enten som underleverandør eller underleverandør til underleverandør, uttales det at kjøre- og hviletider brukes aktivt som en konkurransefaktor for å vinne kontrakter.

NLF kan ikke godta at det konkurreres om at det er som de mangler eller har de mest uansvarlige kjøre- og hviletidsbestemmelsene som skal vinne kontrakter på norsk jernbane. Staten som er ansvarlig for lover og forskrifter har så langt ikke tatt ansvar. Vi forventer at Bane NOR i de pågående forhandlingene, i likhet med oss i NLF, tar ansvar for sikkerheten, HMS og mot sosial dumping.