Enighet i lønnsoppgjøret i NSB/NSB Gjøvikbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet i lønnsoppgjøret i NSB/NSB Gjøvikbanen resultat med virkning 01.04.2017.  Løsningen har et økonomisk resultat på linje med rammen i Spekterområdet.

Resultatet av oppgjøret:

  • Lokomotivfører gis et generelt tillegg på kr 1.045,- pr. måned
  • Lokomotivfører under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 748,- pr. måned
  • Lokomotivleder og lokomotivkontrollør gis et generelt tillegg på kr 1.236,- pr. måned
  • Lønn for lokomotivførerleder er kr 49.575,- pr måned som ny minstelønnsgaranti
  • Andre medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 2,4 % på grunnlønn
  • Det gis et engangsbeløp på kr 12 000 til lokomotivførere stasjonert i Bodø og kr 6 000 for lokomotivførere stasjonert i Mosjøen som tjenestegjør på Saltenpendelen.
  • Det personlige tillegget til lokomotivførere som tjenestegjør som lokomotivledere i Drops Nord økes med kr 216,- pr. måned.
  • Alle tilleggene er inklusiv tillegget i A-delen mellom Spekter og LO Stat
  • Årets mellomoppgjør har begrensede midler. Partene er enige om å løse problemstillinger knyttet til kompensasjon for opphold i januar 2018.
  • Sats for opphold på hjemmestasjon ved delt dagsverk økes til kr. 120,-

2017.04.17 - NLF - Oppslag nr. 7-17 - Info resultat av lønnsoppgjøret i NSB.pdf