Lokalt lønnsoppgjør i Jernbanedirektoratet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Partene har kommet til enighet i de lokale forhandlingene i Jernbanedirektoratet. Rammene for forhandlingene var fordeling av en pott på til sammen 0,8 prosent av lønnsmassen.

For NLF har det vært avgjørende at alle medlemmene i Jernbanedirektoratet skal gis et lønnstillegg. Samtidig så har det ikke vært mulig å løse våre krav med så lite penger i potten. Likevel så har alle medlemmene fått en årlig lønnsvekst mellom 5950 kroner og 12000 kroner i tillegg til det generelle tillegget gitt i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.

Det lokale lønnsoppgjøret i Jernbanedirektoratet har virkning fra 1. juli 2017.

2017.11.03 - NLF Oppslag nr. 13-2017 - Lokalt lønnsoppgjør i Jernbane direktoratet.pdf