Pensjon i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Under de pågående forhandlingene om opprettelse av overenskomst i Bane NOR har partene blitt enige om å utsette forhandlingene om en framtidig pensjonsordning til hovedtariffoppgjøret 2018.

Det er underskrevet en protokoll mellom Bane NOR og alle de forhandlingsberettigete forbundene. Protokollen inneholder følgende:

  • Partene er enige om at pensjonsordningen i Bane NOR skal inngå i overenskomstene.
  • Det nedsettes en arbeidsgruppe (partssammensatt) som skal utrede framtidige pensjons- og gruppelivsordninger. Gruppas arbeid legges fram for tariffpartene og skal være med på å danne grunnlag for mulige løsninger.
  • Bane NOR dekker kostnader på opp til 150 000 kroner for ekstern rådgivning til arbeidstakersiden.

Fra NLF understrekes det at en har en full konfliktrett hvis det ikke oppnås enighet om en framtidig pensjonsordning i Bane NOR ved hovedtariffoppgjøret 2018. En ny pensjonsordning i Bane NOR vil inngå i en uravstemning.

2017.11.03 - NLF - Oppslag nr. 14-2017 - Pensjon i Bane NOR.pdf