Hvorfor ansetter ikke NSB flere lokomotivførere?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har tatt opp med NSB at det er et problem at flere titalls lokomotivførerstudenter fra Norsk Jernbaneskole ikke har fått jobb som lokomotivførere og så langt ikke får fullført lokomotivførerutdannelsen ved å bli sertifisert.

Årsaken til at en har kommet opp i denne beklagelige situasjonen er at NSB har meldt inn et større behov for lokomotivførere i 2017 enn det selskapet har ansatt. NSB har ovenfor NLF, og våre medlemmer, beklaget denne situasjonen og begrunnet at effektiviseringen i selskapet og usikkerhet ved jernbanereformen er årsaken.

NLF reagerer derfor skarpt at en samtidig internt sender eposter til ledere med lokomotivførerkompetanse med blant annet følgende innhold:

«Vi har gjennomført møte med TK (tjenestekontoret) nå og gjennomgått personalsituasjonen på lok. Det er meget stramt i Oslo og TK har behov for ledere som kan kjøre torsdag og fredag».

Mye tyder derfor på at NSB-ledelsen her snakker med to eller flere tunger. NLF krever derfor at NSB straks tar initiativ til å gi et tilbud om jobb og sertifisering som lokomotivførere til alle våre medlemmer som har fullført Norsk Jernbaneskole.

Forbundet vil umiddelbart ta denne saken opp med NSB

 

2017.11.21 - NLF - Oppslag nr. 15-2017 - Hvorfor ansetter ikke NSB lokomotivførere.pdf