Brudd i forhandlingene med Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter to dager med fase tre-forhandlinger (LO Stat og arbeidsgiverforeninga Spekter) var det ikke mulig å oppnå enighet med Bane NOR verken for Norsk Lokomotivmannsforbund eller Norsk Jernbaneforbund om opprettelse av overenskomst. Forhandlingene endte derfor med brudd.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning, og så langt styrer mot konflikt. Forhandlingene om opprettelse av overenskomst i Bane NOR går derfor til mekling.

For NLFs medlemmer betyr dette at det ikke var mulig å avtale arbeidstidsbestemmelser som inneholder kjøre- og hviletider, gjennomføre lønnsoppgjøret for 2017 og særskilte bestemmelser for lokomotivførere.

Bane NOR var heller ikke villig til å tariffeste de totale verdiene fra Jernbaneverket.

Forbundet vil komme tilbake med informasjon om når mekling vil finne sted, streikeuttak og konsekvensene av en eventuell streik.